SAW

PORTFOLIO

otwarta przestrzeń biurowa

Na miejscu dawnych magazynów i archiwów miało powstać nowe miejsce dla pracowników biurowych, którzy pracują m.in. nad kontrolą jakości.

Oprócz zaplanowania miejsca do pracy, miałam za zadanie opracować także dość nietypowe projekty mebli – na kontrolowane próbki czy na przechowywanie dużych arkuszy papieru, które muszą być łatwo dostępne.

W jednym z pomieszczeń wydzieliliśmy dodatkowe 3 pokoje – jeden dla kierownika, jeden dla dyrektora i jeden pokój przeznaczony do spotkań zespołu.