PORTFOLIO

Plac miejski w Szepietowie

Zaproponowano cztery koncepcje zagospodarowania placu – nawiązujące do dawnego układu placu. Wybrana została koncepcja oparta na kompozycji z łuków, z placem centralnym pośrodku, dwoma placami zabaw dla dzieci (podzielonymi ze względu na wiek) oraz nasadzeniami roślinnymi na obrzeżach terenu opracowania.

Na całym placu, jak również na placach zabaw przewidziano ławki parkowe, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Roślinność jest barwna, zróżnicowana ze względu na porę kwitnienia oraz atrakcyjność – wybrano rośliny o barwnych kwiatach, ozdobnych pędach oraz kolorowych liściach.